Lịch làm việc của UBND xã
Lịch làm việc tuần 23 (từ ngày 03 – 09/6/2019) của UBND xã
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM SƠN

Số: /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2019 

                                                                                                                

LỊCH LÀM VIỆC UBND XÃ

(Tuần 23, từ ngày 03 – 09/6/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

(03/6)

Sáng

- Tham dự họp Đảng ủy:

- Phòng họp gác 2

 

- Các đồng chí cán bộ, công chức là đảng ủy viên

- Theo giấy mời

Chiều

- Giao ban tuần

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c Chủ tịch

- Lãnh đạo, CB,CC UBND xã

- VP mời

Thứ 3

(04/6)

Sáng

- Giải quyết TTHC

- Giao ban tháng 6/2019, Triển khai kế hoạch hoạt động hè, phòng chống thiên tai năm 2019.

- Họp giao ban UBND huyện

 

- Phòng một cửa

- Phòng họp gác 2

 

- UBND huyện

 

- Đ/c P. Chủ tịch

 

 

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- LĐ UBND, cán bộ, công chức, trưởng các ban, ngành, thôn

 

- VP mời

 

- Theo giấy mời

Chiều

- Giải quyết TTHC

- Làm việc với tư vấn khảo sát, dự toán công trình phụ trợ trường Tiểu học

- Phòng một cửa

Trường Tiểu học

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- Lãnh đạo, VP, xây dựng, Hiệu trưởng, đơn vị tư vấn.

- VP mời

- VP mời

Thứ 4

(05/6)

Sáng

- Duyệt dự toán đầu tư sửa chữa Ao bơi, sân vận động, Trạm y tế

 

- Phòng họp UBND xã

 

 

- Đ/c Chủ tịch

 

 

- Lãnh đạo UBND, VP, kế toán, địa chính xây dựng,

 

- VP mời

Chiều

- Họp Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã:

+ Đánh giá kết quả đến 30/5, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới về xây dựng NTM nâng cao

- Phòng họp gác 2

 

 

- Đ/c Chủ tịch

 

 

- Lãnh đạo, VP UBND, xã, thành viên BCĐ, BQL, ban, ngành, cán bộ công chức liên quan

VP mời

Thứ 5

(06/6)

Sáng

- Giải quyết TTHC

- Triển khai các thôn xử lý môi trường, trồng cây bổ sung các bãi rác.

- Phòng một cửa

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- Lãnh đạo UBND xã, công chức VP, Địa chính môi trường, thôn

 

- VP mời

Chiều

- Giải quyết TTHC

- Duyệt phương án cải tạo nghĩa trang nhân dân

- Phòng một cửa

- Nhà khách Chùa

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- Lãnh đạo, VP, kế toán, xây dựng, văn hóa UBND xã, MTTQ, các thôn

 

- VP mời

Thứ 6

(07/6)

Sáng

- Tiếp công dân

 

- Phòng tiếp dân

 

- Đ/c Chủ tịch

 

- Chủ tịch, Văn phòng, cơ quan liên quan

 

 

Chiều

- Tiếp công dân

 

- Họp UBND xã: Đánh giá công tác tuần 1, định hướng công việc tuần 2.

- Phòng tiếp dân

 

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c Chủ tịch

 

- Đ/c Chủ tịch

- Chủ tịch, Văn phòng, cơ quan liên quan

- Lãnh đạo, công chức liên quan

 

 

- VP mời

Thứ 7

(08/6)

Sáng

- Làm việc với Nhà thầu triển khai thi công công trình phụ trợ Trường THCS

Phòng họp UBND xã

Đ/c Chủ tịch

- Lãnh đạo, xây dựng, kế toán, VP UBND, Nhà thầu

- VP mời

Chiều

- Nghỉ

 

 

 

 

Chủ nhật

(09/6)

Sáng

- Nghỉ

 

 

 

 

Chiều

- Nghỉ

 

 

 

 

- Ngoài thời gian trên, cán bộ, công chức làm việc theo quy chế, nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./. 

- Cán bộ, công chức liên quan chuẩn bị Tốt việc viết báo cáo, báo cáo và tổ chức thực hiện:

+ Nội dung 1: Đồng chí Văn phòng chuẩn bị Báo cáo đánh giá công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

+ Nội dung 2: Đ/c Bí thư Đoàn, Công chức TBXH chuẩn bị báo cáo kế hoạch hoạt động hè

+ Nội dung 3: Đ/c Giám đốc HTX chuẩn bị báo cáo kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án phòng chống lụt, bão, úng năm 2019

+ Nội dung 4: Đ/c Địa chính xây dựng lập dự toán chỉnh trang ao bơi, sân vận động, Nhà Đông y.

+ Nội dung 5: Đ/c Văn phòng, Xây dựng Nông thôn chuẩn bị báo cáo đánh giá xây dựng NTM, phowng hướng thời gian tới.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo, công chức xã;
- Các ban, ngành, thôn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Văn Ngọ

 

 
Các bài liên quan
Lịch làm việc tuần 22 (27/5 - 02/6/2019) của UBND xã (27/05/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay50 
 Hôm qua120
 Tuần này508 
 Tất cả41210 
IP: 3.235.181.103