Quân sự - Công an
tổng kết công tác công an, quân sự năm 2017
tổng kết cong tác an ninh năm 2017
 

Xã Cẩm sơn tổ chức tổng kết công tác Công an Quân sự, Tư pháp, Hòa giải năm 2017
Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 về công tác Công an , Quân sự, Tư pháp, Hòa giải và xây dựng phương hướn hoạt động năm 2018.
Vừa qua Xã Cẩm sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An ninh, Quân sự, Tư pháp, Hòa giải năm 2017.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ĐC Phạm Văn Ngọ PBT Đảng bộ, Chủ Tịch UBND Xã, Cán bộ Công an Huyện Cẩm Giàng, Ban Công An, Quân sự, Tư pháp Xã, Cán bộ các Ban nghành Đoàn thể, các Thôn, Ngõ xóm, Ban quẩn lý Di Tích Chùa Giám, Ban hành giáo, Giáo xứ Kẻ Mốt và thành viên các tổ hòa giải trong xã.
Báo cáo Tổng kết đã nêu bật được những thành tích đã đạt được năm 2017 đồng thời cũng mạnh dạn nêu ra những thiếu xót còn tồn tại và những giải pháp khắc phục.
Về Công tác an ninh ngay từ đầu năm Lãnh đạo Địa phương đã chỉ đạo ban Công an, Quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch 
Đẩy mạnh  công tác tuyên truyền phong trào toàn Dân bảo vệ ANTQ, duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả Quy ước Làng an toàn về  ANTT, đẩy mạnh hoạt động của các tổ hoà giải, tổ an ninh nhân dân của các ngõ, các Thôn và mô hình “Giáo xứ Kẻ  Mốt an toàn về ANTT, Ngõ xóm liên gia tự quản  “Xã an toàn về ANTT”. Đặc biệt là chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao vai trò trách nhiệm của các đoàn thể, đoàn viên thanh niên, các thành viên mặt trận, tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng chống và tố giác tội phạm.

Mọi hoạt động tôn giáo phải trong khuôn khổ pháp luật, luôn được đảm bảo về thủ tục theo quy định, giữ vững mối quan hệ, tốt đời đẹp đạo, đoàn kết xây dựng quê hương.

An ninh nông thôn, mọi vấn đề nảy sinh đều được xem xét, ngăn chặn giải quyết kịp thời, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của địa phương đề ra.  

Để duy trì thực hiện Đề án có hiệu quả Các Ban ngành, Đoàn thể, các Chi bộ, các thôn ký cam kết giao ước thi đua, các thôn đều xây dựng quy ước  Làng an toàn về an ninh trật tự, có 100% các hộ gia đình đăng ký thực hiện, đồng thời để thực hiện tốt đề án, Cẩm Sơn đã xây dựng nhiều mô hình tự quản để thực hiện đề án một cách sâu rộng, như xóm đoàn kết, tổ liên gia đoàn kết, dòng họ tự quản, cụm liên kết phòng chống tội phạm, hòm thư tố giác tội phạm…đặc biệt xây dựng và phát huy tốt mô hình "Giáo xứ Kẻ mốt an toàn về an ninh trật tự" có 100% hộ gia đình giáo dân đăng ký cam kết giao ước thi đua; và mô hình "Ngõ liên gia tự quản an toàn về an ninh trật tự", Cẩm sơn có 24/24 ngõ bằng 100% ngõ xóm hưởng ứng và ký cam kết giao ước thi đua đến 100% các hộ gia đình; Trong quy ước cam kết thi đua, nhân dân trong ngõ liên kết tự quản không những thực hiện đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, các ngõ còn quy ước thực hiện nhiều lĩnh vực khác như liên gia đoàn kết, liên gia thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài…

Qua kết quả thực hiện đề án, và các mô hình hoạt động tại Cẩm Sơn có thể khẳng định: Hiệu quả, và tác động rất lớn của đề án và các mô hình tự quản đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương: Tình hình chính trị luôn ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; Nội bộ đảng, nội bộ nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt Nghị quyết 08 của Bộ Công an về tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, và thực hiện tốt chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động tôn giáo, thực hiện đúng quy định của Pháp luật, nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết xây dựng quê hương; không có lợi dụng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để tuyên truyền đạo trái phép gây rối, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi vấn đề nảy sinh đều được giải quyết kịp thời; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn trong việc tuyên truyền giáo dục luật pháp sâu rộng tới quần chúng nhân dân; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, do vậy An ninh nông thôn luôn được ổn định. Hàng năm cấp ủy, chính quyền đều tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; qua đánh giá 3/3 làng bằng 100% đều đạt Làng an toàn về an ninh trật tự, giáo xứ kẻ mốt, và 24/24 ngõ đều đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và mô hình đã có hiệu quả thực sự trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Có được kết quả trên, một trong những yếu tố quan trọng đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền và công tác tham mưu của Ban Công an xã, thực sự sát, trúng; việc củng cố xây dựng lực lượng, quan tâm đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện cho lực lượng công an tham gia các lớp bồi dưỡng, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỷ luật; xây dựng  đơn vị vững mạnh toàn diện.

+ Ban Công an xã luôn xác định vai trò làm nòng cốt trong việc tham mưu và triển khai tuyên truyền phong trào toàn dân BVANTQ và duy trì đề Làng an toàn. Thường xuyên phối hợp với trung đội Dân quân cơ động xã làm tốt công tác tuần tra canh gác đảm bảo ANTT tại địa bàn đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Lực lượng công an xã từ năm 2005-2017 đều được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

- Trên cơ sở Đề án và kế hoạch của Ban chỉ đạo được triển khai đồng bộ, tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng cao, trong năm qua quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng được nhiều nguồn tin có giá trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngoài ra còn nhiều nguồn tin khác phục vụ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để cho tội phạm xảy ra trên địa bàn.

- Tổng kết năm 2017 trên địa bàn xã có 03 làng , 03 đơn vị trường học, 24 Ngõ liên gia tự quản đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Toàn xã có 713/731 hộ gia đình được xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2017 đạt 97,59%...
toàn dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm trong năm nhân dân đã cung cấp được 50 nguồn tin, trong đó có 20 nguồn tin có giá trị. BCA xã làm tốt công tác tiếp nhận và phân loại xử lý các vụ việc, năm 2017 trên địa bàn xảy ra 10 vụ việc, trong đó: vi phạm gây rối trật tự là 01 vụ, tai nạn GT là 6 vụ, trộm cắp tài sản 03 vụ. Chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền 4 vụ (TCTS 02 vụ, TNGT 02 vụ). BCA xã đã xử lý giải quyết tại địa phương 6/6 vụ, lập biên bản cảnh cáo 01 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng (phạt tiền 1,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước và lưu hồ sơ quản lý nghiệp vụ ). Tổng số vụ việc tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền đạt  100 % .

Thực hiện tốt công tác quản lý theo dõi, giáo dục và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đối với các đối tượng tiền án, tiền sự. ..

Ban công an đã thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã ký kết với MTTQ xã và các Ban ngành đoàn thể trong xã về công tác đảm bảo ANTT và quản lý theo dõi giáo dục con em, các thành viên, hội viên mình không vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế địa phương. Khi có con em hay mọi thành viên của các Ban ngành đoàn thể có biểu hiện vi phạm Ban Công an đã thông tin để cùng phối hợp vận động giáo dục, Ban Công an xã luôn lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp để xây dựng mối đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện tốt Nghị định 77/NĐ-CP, Ban công an đã cùng lực lượng Quân sự làm tốt công tác tuần tra canh gác, thường xuyên duy trì và hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo ANTT tốt các ngày Lễ, Tết, ngày sự kiện chính trị của nhà nước và địa phương, kết hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp tội phạm, luôn phấn đấu địa bàn được ổn định, tình hình ANCT- TTATXH được đảm bảo.

Từ kết quả công tác trên, năm 2017 Lực lượng Công an xã Cẩm sơn được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét tặng đơn vị Quyết thắng  năm 2017.

                                                                                                              CTV. Đức Chinh

 
Các bài liên quan
Gặp mặt tân binh (10/02/2017)
Cẩm sơn khám tuyển NVQS năm 2017 (22/11/2016)
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (04/11/2015)
Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự (30/10/2015)
Sơ kết 5 năm thực hiện NĐ 77 của chính phủ quy định phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng (08/10/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay53 
 Hôm qua120
 Tuần này511 
 Tất cả41213 
IP: 3.235.181.103