Lịch làm việc của UBND xã
Lịch làm việc tuần 22 (27/5 - 02/6/2019) của UBND xã
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 09/TB - UBND

Cẩm Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2019

                                                                                                          

LỊCH LÀM VIỆC UBND XÃ

(Tuần từ 27/5 – 02/6/2019)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

(27/5)

Sáng

 - 7h – 8h Các trường báo cáo công tác chuẩn bị Tổng kết năm học 2018-2019, trực hè.

 - Phòng họp UBND xã

 - Đ/c P. Chủ tịch

- Lãnh đạo, VP UBND xã, Hiệu trưởng các trường.

- VP mời

 - 8h – 9h: Giao ban tuần
 - Phòng họp UBND xã
- Đ/c Chủ tịch
 
 - Lãnh đạo, CB,CC UBND xã

Chiều

- 13h30 – 14h30: CC TBXH báo cáo tặng quà thiếu niên nhi đồng 01/6, hoạt động hè.

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c P. Chủ tịch

 

- Lãnh đạo, CC TBXH UBND xã, Bí thư Đoàn thanh niên.

- VP mời

 

 

 - 14h30 – 15h30: Họp Bộ phận 1 cửa - Phòng họp UBND xã - Đ/c Chủ tịch - Lãnh đạo, Bộ phận 1 cửa UBND xã.

Thứ 3

(28/8)

Sáng

- Giải quyết TTHC

- Thống nhất kế hoạch thu đóng góp, dịch vụ của UBND, HTX Nông nghiệp và các thôn, kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019.

- Phòng một cửa

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- Chủ tịch, Kế toán UBND xã, VP, Giám đốc HTX, trưởng thôn

 

- VP mời

Chiều

- Giải quyết TTHC

- Thống nhất việc đầu tư tu sửa nghĩa trang nhân dân xã

- Phòng một cửa

- Phòng khách Chùa Giám

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- LĐ UBND, TTMTTQ, VHTT, Đại Đức Thích Thanh Lương

 

- VP mời

Thứ 4

(29/5)

Sáng

- 8h – 9h Công chức VHTT báo cáo việc chỉnh trang ao bơi, sân vận động, thư viện...

- 9h – 10h Thống nhất chỉnh trang khu công sở

- Phòng họp UBND xã

 

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c Chủ tịch

 

- Đ/c Chủ tịch

- Lãnh đạo UBND, VP UBND xã, công chức VHTT, Địa chính xây dựng xã.

- VP mời

Chiều

- 13h30 – 14h30 làm việc với Trạm y tế về việc sửa chữa nhà Đông y, vườn thuốc...

- 14h30 - 16h: Làm việc với Địa chính xây dựng: Việc xử lý môi trường, thực hiện công trình, dự án...

- Phòng họp UBND xã

 

- Phòng họp UBND xã

- Đ/c Chủ tịch

 

- Đ/c Chủ tịch

- Lãnh đạo UBND, VP, xây dựng, Trưởng Trạm y tế

- Lãnh đạo UBND, VP, Địa chính xây dựng xã.

VP mời

Thứ 5

(30/5)

Sáng

- Giải quyết TTHC

- Kiểm tra các Bãi rác, bàn phương hướng đầu tư xử lý.

- Phòng một cửa

- Phòng họp UBND xã, thực tế các bãi rác.

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- Lãnh đạo UBND xã, công chức VP, Địa chính xây dựng

 

- VP mời

Chiều

- Giải quyết TTHC

- Kiểm tra thực tế Công trình phụ trợ Trường Tiểu học, Trạm y tế

- Phòng một cửa

- Trường Tiểu học, Trạm y tế

- Đ/c P. Chủ tịch

- Đ/c Chủ tịch

- BP một cửa

- LĐ UBND, kế toán, Văn phòng , xây dựng, BGH Trường Tiểu học, Trạm trưởng y tế.

 

- VP mời

Thứ 6

(31/5)

Sáng

- Tiếp công dân

 

- Họp UBND xã: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, dự kiến công tác tháng 6/2019

- Phòng tiếp dân

 

Phòng họp UBND

- Đ/c Chủ tịch

 

- Đ/c Chủ tịch

- Chủ tịch, Văn phòng, cơ quan liên quan

- Thành viên UBND xã, Văn phòng.

 

 

- VP mời

Chiều

- Tiếp công dân

 

- Báo cáo BTV kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2019

- Tặng quà Thiếu niên nhi đồng

- Phòng tiếp dân

 

- Phòng họp gác 2

 

 

- Trường Mầm non

- Đ/c Chủ tịch

 

- Đ/c Chủ tịch

 

 

- Đ/c P. Chủ tịch

- Chủ tịch, Văn phòng, cơ quan liên quan

 

 

 

- Lãnh đạo, công chức liên quan

 

 

 

VP mời

Thứ 7

(01/6)

Sáng

- Nghỉ

 

 

 

 

Chiều

- Các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhân ngày ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

Sân Trung tâm

- CC TBXH

- Đoàn thanh niên

- Thanh, Thiếu niên nhi đồng toàn xã

 

Chủ nhật

(02/6)

Sáng

- Nghỉ

 

 

 

 

Chiều

- Nghỉ

 

 

 

 

- Ngoài thời gian trên, cán bộ, công chức làm việc theo quy chế, nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./. 

- Cán bộ, công chức liên quan chuẩn bị Tốt việc viết báo cáo, báo cáo và tổ chức thực hiện:

+ Nội dung 1: CC TBXH lập báo cáo kế hoạch tặng quà, phòng chống đuối nước, gây tai nạn thương tích trẻ em; Đoàn thanh niên kế hoạch hoạt động hè.

+ Nội dung 2: CC Tài chính – Kế toán kế hoạch thu của UBND xã, Giám đốc HTX báo cáo thu Dịch vụ HTX, kế hoạch sản xuất vụ mùa, Trưởng các thôn thu đóng góp của thôn.  

+ Nội dung 3: Các Trường báo cáo kế hoạch tổng kết năm học 2018 – 2019, lịch trực hè, những niệm vụ trong hè. 

+ Nội dung 4: CC Văn hóa thông tin báo cáo việc  chỉnh trang ao bơi, sân vận động, thư viện 

+ Nội dung 5: Trạm y tế: Báo cáo việc đầu tư, sửa chữa hạng mục, công trình: Nhà đông y, vườn thuốc đảm bảo thẩm định giữ vững xã chuẩn về y tế.

+ Nội dung 6: Trường Tiểu học Báo cáo cải tạo, đầu tư công trình phụ trợ của nhà Trường để đạt chuẩn 2.

+ Nội dung 7: CC Địa chính, xây dựng Báo cáo tình hình xử lý môi trường, bãi rác, các công trình xây dựng.

+ Nội dung 8: Văn phòng UBND xã dự thảo Báo cáo đánh giá công tác tháng 5, phương hướng công tcacs tháng 6/2019.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND huyện;

- Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo, công chức xã;

- Các ban, ngành, thôn;

- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Văn Ngọ

 

 

 
 
Quay lại   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay76 
 Hôm qua91
 Tuần này76 
 Tất cả44177 
IP: 75.101.173.236